Wat zijn de taken van de salarisadministratie?

Loonstroken aangemaakt op de salarisadministratie of door een salarisverwerker. Daarnaast houdt een salarisadministrateur zich bezig met het bijhouden van personeelsstamgegevens en salarisadministratie, het aanmaken van premiebewijzen voor ziektekostenverzekeringen en de inkomstenbelasting aan de belastingdienst.

Een salarisrekening verwijst naar gegevensrecords die informatie bevatten over het loon van een werknemer. Daarnaast zijn de aan- en afmeldingen van medewerkers onderdeel van de salarisadministratie. Een salarisadministrateur moet dus kennis hebben van het arbeidsrecht, het sociale zekerheidsrecht en het loonbelastingrecht.

Hoe werkt de interactie tussen de loonboekhouding en de personeelsafdeling?

Deze twee afdelingen werken nauw samen. Maandelijks worden voor elke individuele medewerker loonstroken aangemaakt op de salarisadministratie. De gegevens hiervoor worden gehaald uit de loonadministratie en HR-stamgegevens die de HR-afdeling heeft aangemaakt. Nadat de maandsalarissen zijn berekend, worden de resultaten doorgegeven aan de algemene boekhouding en verwerkt in de inkomsten en uitgaven van de onderneming. Dit proces wordt elke maand herhaald.

Hoe lang moet de salarisadministratie worden bewaard?

Niet alle documenten waarmee een salarisadministrateur werkt, hoeven te worden bewaard. De volgende documenten zijn doorgaans onderworpen aan bewaarplicht:

Boekhoudkundige documenten voor loonstroken
Aanmelding en opzegging bij de zorgverzekeraar
Bedrijfspensioenregeling
Bijdragenverklaringen van de sociale zekerheidsinstanties • Salarisadministratie

De salarisadministratie beschikt over een grote hoeveelheid persoonsgegevens. Aangezien de medewerkers uitgebreide rechten hebben gekregen met betrekking tot deze gegevens, is het voor hen mogelijk om deze in te zien of de gegevens te laten verwijderen. Bovendien mogen persoonlijke gegevens slechts zo lang worden bewaard als nodig is om deze te verwerken.